fbpx

Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt.

Som del av den viktige 16-dagers kampanjen til Fokus, har Drift designet rapporten “Stopp menneskehandel”. Rapportens uttrykk tar utgangspunkt i en illustrasjon laget av Johanna Warberg for Fokus, og det er utviklet et visuelt ordbilde som er benyttet i samspill med denne. For å løse opp den teksttunge rapporten, er illustrasjonen brutt opp med sitater på enkelte av rapportens sider for å tilgjengeliggjøre informasjonen for leseren. Som del av prosjektet er det også designet en totebag.

Byggfakta er Nordens største leverandør av informasjon og markedsføringsløsninger til byggebransjen. Byggfakta har som mål å skape økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet for alle parter innen bransjen.

Drift reklame & design er Byggfaktas faste samarbeidspartner på utforming av bedriftens åtte årlige rapporter. Rapportene følger utgivelsen av magasinet Byggfakta, og inneholder utdrag av relevante funn for bransjen. Ved bruk av bilder, illustrasjoner og infografikk forenkles og tilgjengeliggjøres informasjonen slik at det blir en spennende leseopplevelse for Byggfaktas målgruppe.

Drift reklame & design gir vår kunder oppdrift gjennom digital markedsføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon.
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu