fbpx

Fortuna HR hadde utdaterte nettsider med mangelfull informasjon og hadde derfor behov for å få utviklet nye nettsider i tråd med den visuelle profilen og arbeidet bedriften utfører. For å knytte Kias sport & sykkel til Fortuna HR ble det også besluttet at sykkelarenaen skulle legges inn under Fortuna HR paraplyen. Drift reklame & design designet og utviklet nye, raske og responsive nettsider i et moderne rammeverk. Det visuelle uttrykket er stilrent, brukervennlig og moderne, med en oppdatert logo i webversjon. Det er brukt varme fargetoner og mennesker i fokus på bildene – helt i tråd med Fortuna HRs virke. Ny tekst er skrevet til nettsiden med samme tone of voice gjennomgående, for å skape en gjenkjennelig og tydelig merkevare. Drift reklame & design drifter også de sosiale mediene til Fortuna HR og Kias sport & sykkel på fast basis for å skape engasjement og kontinuitet i profilene.

fortunahr.no

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli ble opprettet i Oslo 21. august 2011 for å fremme interessene til de rammede etter bombingen av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. Det er fortsatt stort behov for målrettet oppfølging av god kvalitet. Støttegruppen gjør et viktig, frivillig arbeid for å ivareta interessene til de rammede, og for at alle skal få det tilbudet de trenger.

Drift reklame & design fikk i oppdrag å utvikle ny profil til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. I arbeidet med profilen kom det frem at det figurerte to ulike logoer for gruppen. Det ble vedtatt at det var behov for å samordne disse til en felles logo. Drift reklame & design tok utgangspunkt i de to logoene slik at begge ble ivaretatt. Resultatet ble en lettere logo med som forener det viktige rosesymbolet med hjertet fra en av de tidligere logoene. Logo og profil har blitt tatt ut i årsmelding, visueller til sosiale medier, samt diverse andre trykksaker, som alle er designet og utformet av Drift reklame & design.

Fellestiltakene er LO og Virkes verktøy for styrking av samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte. De arrangerer prosjekter, kurs og konferanser med tjenester innen rådgivning. Fellestiltakene ønsket å fornye sin eksiterende logo. Den oppdaterte logoen skulle brukes til nye nettsider og favicon i sosiale medier, samt på rollups og annet markedsmateriell. Logoen ble utviklet med logosymbol som viser trepartssamarbeid og samarbeid mellom mennesker med en modernisert font og en nøytral og dempet fargepalett.

Christian Frederik-dagene er et årlig arrangement i regi av Moss kommune. Dagene er en feiring av Mossekonvensjonen av 1814 og over to uker inviterer kommunen til arrangementer for store og små.

På oppdrag fra Moss kommune har Drift reklame & design utarbeidet den visuelle profilen for Christian Frederik-dagene og to av deres konsepter, MiniMorsa og Morsalangs. Drift har utviklet ny nettside basert på profilen, samt utarbeidet alt fra program, flagg, trykte og digitale annonser, bannere, kart og bekledning. Drift har også stått for foto under arrangementene, og i månedene opp mot dagene driftet og laget innhold til Christian Frederik-dagenes sosiale medier.

Moss Kunstforening er en av landets eldste og største kunstforeninger. Med oppunder 300 medlemmer har kunstforeningen eksistert siden 1944 og har ca 600 malerier som eies av foreningen. I forbindelse med Moss by sitt 300-årsjubileum ønsket kommunen og flere av kommunens kulturinstitusjoner, deriblant Moss Kunstforening, å utarbeidet nye logoer.

Logoen utformet av Drift reklame & design tar utgangspunkt i den eldste, visuelle billedkunsten kjent i Moss – nemlig et bergkunstfelt med helleristninger på Jeløy. Logoen viser en glad og utadvendt menneskefigur inspirert av figurene ombord i vikingskipene. Den gjenspeiler foreningens aktiviteter og visjoner og er tatt i bruk både på hjemmesider, i sosiale medier og i grafiske trykk.

Filmkonsulentene har spesialisert seg på å lage film hvor kunnskapsformidling står sentralt. Skal oppmerksomhet skapes, nye målgrupper nås, informasjon forankres, eller historier fortelles, så handler det om kunnskapsformidling med ulike filmatiske grep.

Filmkonsulentene ønsket å fornye sin eksiterende logo. Basert på Filmkonsulentenes virke har Drift reklame & design skapt et lekent utrykk som spiller på bokstavene i bedriftens navn.  Den nye logoen brukes på nye nettsider, som favicon i sosiale medier, samt på visittkort, trykksaker og roll-ups.

Moss Kulturskole er en del av Moss kommune og tilbyr et variert og skapende tilbud til barn og ungdom mellom 3 og 19 år.

Moss Kulturskole hadde behov for ny logo og profil, samt ulikt merkantilt materiell som stempel, brevark og visittkort. I tillegg ønsket de merkevarebyggende og godt synlige elementer som de kunne bruke på øving, undervisning og på forestillinger. Drift reklame & design utviklet logo og grafisk profil med utgangspunkt i kreativitet og lekenhet. Fargepaletten var spesielt viktig for å treffe den spredte målgruppa fra 3-19 år, foreldre og andre kulturinteresserte. Hver farge i logoen representerer en divisjon eller linje kulturskolen tilbyr. Den nye profilen ble benyttet på ulike profilartikler.  Drift design & reklame utviklet også malverk i Word, som følger den nye grafiske profilen, samt en rekrutteringsbrosjyre for kulturskolens ulike divisjoner.

Året 2020 skal feires med folkefest, arrangementer og aktiviteter for byens innbyggere og dens besøkende. Det er en feiring av byjubileum, kirkejubileum og kommunesammenslåing, og vi ble bedt om å lage en profil som gjenspeilet dette. Med andre ord en profil som viser fest og historie til de to kommunene. Løsningen ble en logo i gull med elementer av kvaliteter som representerer de to kommunene; kystby, sykkelby, Rygge kirke, Mossefossen med historien den representerer, og ikke minst stoltheten av den store andelen jordbruk. Alt omkranset av de to kommunevåpnene, kråka og spore. Ved siden av gull, går hovedfargene i sort og grå, med åtte festfarger, som ved behov kan brukes sammen eller hver for seg. I tillegg til logo og profilmanual, ble det utarbeidet visittkort, powerpointmal og plakatmal.

Moss Kulturhus skal være byens fremste kulturleverandør og inkluderer Parkteatret, Samfunnshuset og Skarmyra Kulturkafé.

Moss Kulturhus hadde behov for en ny profil som inkluderte og tok hensyn til alle de tre kulturarenaene. Profilen skulle også kunne brukes til arrangementer som ikke er tilknyttet de tre byggene, som eksempelvis festivaler og annet av utendørs arrangementer. Med inspirasjon fra den allerede etablerte profilen til Parkteatret, utviklet Drift reklame & design en løsning med søyler i variable høyder. Fargene symboliserer de tre arenaene, rødt for Parkteatret, gult for Skarmyra Kulturkafè og grønt for Samfunnshuset. Logoen finnes i en felles variant, men også til sine respektive arenaer der det er behov. I tillegg til ny logo og profil ble det utviklet profilmanunal, visittkortmal, plakatmal og brosjyre- og programmal.

Vi er et kreativt reklamebyrå som hjelper
våre kunder til økt synlighet gjennom digital markedføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu