fbpx
Tannverket Moss gruppebilde

Sivil Klareringsmyndighet

Sivil Klareringsmyndighet, SKM, er en etat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. SKM ble opprettet høsten 2018. Hensikten er å redusere sårbarheten i samfunnet, samt bidra til å styrke kvaliteten, rettsikkerhet og likebehandling i klareringssaker.

Drift reklame & design har siden 2019 utformet Sivil Klareringsmyndighets årsrapport. På grunn av direktoratets natur, skal det viktige arbeidet direktoratet årlig gjør fremheves, uten av enkeltsaker trekkes frem, hverken i tekst eller bilder. Derfor er arbeidet med foto og illustrasjoner spesielt viktig i disse årsrapportene. Årsrapporten for 2021 fikk et lyst og lett uttrykk, med bilder blant annet tatt av vår egen fotograf. Rapporten ble levert i både trykket og digital versjon.

Vi er et kreativt reklamebyrå som hjelper
våre kunder til økt synlighet gjennom digital markedføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu