fbpx

Katalog – Se vår guide om design og utvikling

Skrevet av: Tormod Fjeld
Dato: mars 24, 2020

Denne guiden gir deg profesjonelle tips til hvordan du bør gå fram for å utvikle en katalog som er tilpasset nettopp din målgruppe.

Utvikling av katalog, design, fotografering, skreddersøm for målgruppa. Det er ganske mye å planlegge for når en ny katalog skal utarbeides. I denne artikkelen har vi tatt for oss en rekke ulike tips for hva du må tenke på for å lykkes med design av din katalog og markedsføring i ettertid.

Hva er en katalog?
Og hva skiller egentlig en katalog fra en brosjyre?

I utgangspunktet er disse relativt like, men det er likevel en del ting som kan skille de:

 • Kataloger er stort sett alltid basert rundt produkter. Produktinformasjon- og spesifikasjoner er derfor viktige ingredienser i kataloger, mens det i en typisk brosjyre gjerne ikke får like stor oppmerksomhet.
 • Kataloger inneholder ofte mange produktfoto.
 • Generelt sett er kataloger tykkere enn brosjyrer
 • En katalog har gjerne en limfrest (rett/kantet) rygg

I denne artikkelen kan du lese mer om forskjellen på brosjyre og katalog. Se også vår artikkel om flyer her!

 

 

KAtalog historie - Sandaunet Designbyrå

Kort om historie

Ordet katalog kommer fra det greske ordet katalogos eller katalegein, som betyr å lese nedover. Katalogisering er det samme som å holde en ordnet fortegnelse over gjenstander, personer eller annet. En katalog kan komme i bokform, være et arkiv eller et digitalt register. Biblioteker og bokhandlere er et typisk sted man finner oversiktlige og avanserte kataloger. I den digitale hverdagen er kataloger i daglig bruk i for eksempel nettbutikker, da i form av en oversikt over produkter, varelager osv. Slike kataloger baserer seg på databaser.

 

 

Ikea katalogen - Sandaunet Designbyrå

Eksempler på ulike typer katalog

Svært mange bedrifter bruker aktivt kataloger i forbindelse med markedsføring av produktene sine. Det mest kjente eksempelet er sannsynligvis Ikea og deres Ikea-katalog. Denne inneholder intet mindre enn rundt 12.000 produkter. Ifølge The Telegraph utgis den årlig i over 40 land og blir printet i 212 millioner eksemplarer. Det er vel liten tvil om at dette er verdens mest kjente katalog.

Men hva slags type kataloger finnes egentlig?

Informative kataloger

Dette er kort fortalt kataloger med overvekt av varenummer, ordrenummer, mål og andre spesifikasjoner. Produktfoto, miljøbilder og/eller illustrasjoner er gjerne også å finne i en informativ katalog, men da ikke nødvendigvis i første rekke.

 

Inspirerende kataloger

Kataloger som gjør noe med oss. Det er ikke uten grunn at for eksempel kataloger fra baderoms- eller kjøkkenprodusenter bringer oss ut i naturen for å inspirere og la tankene vandre fra produkt til sjelefred. Det er selvsagt nøye overveid og planlagt å bruke slike virkemidler. Disse katalogene spiller gjerne på følelser. Avsender ønsker at man skal la seg inspirere og få litt av den samme følelsen man kan få av å lese et magasin.

Nå er det jo ikke slik at det det ikke finnes kombinasjoner av den informative og den inspirerende katalogen, for det er kanskje det vanligste. Før man setter i gang med å produsere katalogen, kan det likevel være verdt å ta en vurdering av hva slags katalog som egner seg for ditt produkt og din målgruppe.

Prislister

Prislister kunne i utgangspunktet vært nevnt i kategorien informative kataloger men det skilles ofte på produktkataloger og prislister. Prislister har sjeldent mye farger eller spennende design. Allikevel er design av tabeller spesielt viktig for å kunne gi informasjon til lesere og kunder på en enkel måte. Og det er ofte svært mye informasjon som skal inn i prislister. Et ryddig og lettlest system vil gjøre leserens opplevelse mer behagelig om det er et logisk og oversiktlig. Enkle illustrasjoner er derfor mye brukt i prislister.

Her er noen bransjer som bruker katalog som en vesentlig del av sin markedsføring:

 • Baderomskatalog
 • Kjøkkenkatalog
 • Båtsportkatalog
 • Huskatalog
 • Hyttekatalog
 • Sportskatalog
 • Interiørkatalog
 • Møbelkatalog

­­Og selvfølgelig mange andre.

Katalog prosess - Sandaunet Designbyrå
Lage katalog – hvor skal man starte?

Planlegging

Å lage katalog er som regel en prosess der man bør sette seg i planleggings-stolen først. Noen er nok kjent med å lage katalog fra før, men ønsker kanskje en ny tilnærming til hvordan det skal løses eller hvordan katalogen skal se ut. Å forenkle jobben med foto, tekst eller design for å spare inn noe på budsjettet kan være en annen innfallsvinkel når man skal gå i gang med å utforme en katalog. Det kan allikevel gi et godt resultat med f.eks. et minimalistisk design.

Hva skal kommuniseres?

Det er greit å starte med å forankre hva som skal kommuniseres.
Skal katalogen være informativ, inspirerende – Eller kanskje begge deler?
I såfall kan det være greit å vekte dette i planleggingsfasen.

Hva trengs for å utarbeide katalogen?

Foto og illustrasjoner

Finnes det produkt- eller miljøbilder fra før, eller bør man leie inn en profesjonell fotograf som kan ta produktbilder? En fotograf vil naturligvis også kunne ta gode miljøbilder, ansattportretter og andre type bilder man vil inkludere i katalogen. Profesjonelle bilder vil alene sørge for å heve uttrykket i stor grad. Et alternativ til produktfoto er å lage enkle 2D illustrasjoner av produktene, produktenes funksjonalitet eller oppbygging/konstruksjon.

Tekst

Tekst er selvsagt vesentlig. I noen tilfeller trenger man å oversette tekst fra utenlandske kataloger eller nettsider, og da er det viktig at dette gjøres på en profesjonell måte. Et oversettelsesprogram vil ikke gi like god kvalitet som når en tekstforfatter eller annen skrivekyndig person ser på teksten. Det samme gjelder beskrivelser av produktene, informasjon om bedriften og så videre. Det er viktig med en godt skrevet tekst som appellerer til målgruppen. Skrivefeil og dårlig grammatikk kan fort gi et dårlig inntrykk og dermed kanskje virke mot sin hensikt.

Produktinfo i katalog

Har bedriften allerede informasjon om de ulike produktene som skal beskrives? Kanskje har leverandøren denne informasjonen, men på et annet språk? I så fall kan det være behov for oversettelse og utarbeiding over til norske normer, målestandarder osv. I så fall kan denne informasjonen hentes automatisk inn ved å bruke for eksempel Excel-tabeller. Se mer om dette litt lenger ned i artikkelen.

Katalog Design - Sandaunet Designbyrå

Design – Hvordan skal katalogen se ut?

Hva bør man tenke på når det kommer til design? Det er selvsagt ikke noe lett spørsmål med kun ett fasitsvar. Her er noen tips for hvor man kan begynne:
Hva skal egentlig kommuniseres?
Skal det informeres eller inspireres? Kanskje begge deler?

For mange handler det om salg og en gylden middelvei, både når det gjelder inspirasjon og informasjon. Skrivesenteret.no har en interessant artikkel om dette.

Hvem er målgruppa og hva vil treffe dem?
Egen målgruppe har de fleste god oversikt over, men hva som treffer dem eller får dem til å agere er minst like interessant. Det er mange virkemidler å vurdere, som for eksempel:

 • Følelser – sjelefred, gode stunder, romantikk, velbehag osv.
 • Fornuft – for eksempel sikkerhet
 • Tilknytning – lokal, nasjonal osv.
 • Verdi – eksempelvis 3 for 2
 • Pris – i form av tilbud, salg, rabatt etc.
 • Behov – å skape behov for det aktuelle produktet eller tjenesten

Når det er lagt en plan for dette, er det greit å kartlegge omfanget av katalogen. Å lage en enkel innholdsdisposisjon kan være en god start og en fin første visualisering både for designbyrå og kunde. Dette gjøres for eksempel ved å markere en side med «miljøbilde», neste side for «produktserie A» eller lignende. Jo enklere det settes opp, jo raskere blir fremdriften med katalogen.

Så er man over på selve designet og det som for mange er ekstra spennende.
En fornuftig tilnærming er å velge noen sider eller oppslag fra disposisjonen og å lage designet så ferdig som mulig på disse sidene. Å velge sider som gjentas som for eksempel kapittel eller emneinndeling, produktsider eller inspirasjonssider, kan være fint. Da kan man se en variasjon som gjør det enklere med korrektur og videre arbeid med katalogen.

Viktige virkemidler for grafisk design er blant annet:

 • Skrifttype/font
 • Lesbarhet
 • Farger
 • Kontraster
 • Former
 • Blikkfang
 • Foto/miljøbilder/produktbilder/ansattportrett
 • Illustrasjoner
 • Komposisjon
 • Perspektiv
 • Utsnitt
 • Balanse
 • Dynamikk

For å lage et godt design trengs det ofte en kombinasjon av flere av punktene over. En rød tråd er absolutt noe som er viktig for at katalogen skal ose profesjonalitet. Et godt balansert design har for eksempel gjerne en tekstmengde tilpasset mengen av og størrelsen på bilder og/eller illustrasjoner.

Katalogen skal også si noe om produktene eller tjenestene. Å kommunisere om fordeler eller særegenheter ved produktene gjør at kundene husker akkurat dette produktet neste gang de er i kjøpsmodus. Derfor er det viktig å skape et design som gjør at produktet skiller seg fra andre konkurrerende produkter.

Katalog størrelser - Sandaunet Designbyrå

Format og størrelser

Det er ingen regler for hvilket format man bør bruke. Normalen er stående A4-format for både print (se mer om papirstørrelser her) og digital katalog. De siste årene har visninger på mobil økt og tatt over for visning på større skjermer. Man bør altså ta høyde for at man i den digitale versjonen skal kunne se side for side og ikke ha kun oppslag. Oppslag er når man ser to og to sider samtidig.

Mal og automatisering av katalog

Utarbeidelse og bruk av maler er både tids- og kostnadsbesparende dersom man ønsker et relativt likt utseende flere år eller sesonger på rad. I Adobe Indesign er det mulig å få utarbeidet maler til eget bruk. Det er selvfølgelig også en mulighet å utvikle maler for enkelt å kunne sende tekst, bilder og annen informasjon til designbyrået.

Det finnes  software som kan hente inn store mengder data fra filer i for eksempel Microsoft Excel. Denne type automatisering kan være tidsbesparende og ikke minst sørge for mindre feil i tabeller enn ved manuell innsetting. Easy Catalog er en av flere mulige InDesign-plugins som gjør denne jobben.

 

Hvor mye koster det å lage en katalog?

Å beregne pris på en katalog avhenger av mange faktorer. Å utarbeide et tilbud basert på et briefingmøte eller tilsendte spesifikasjoner, er det mest fornuftige stedet å starte.
Noen eksempler på hva som avgjør prisen:

 • Sideantall
 • Illustrasjoner: type og antall illustrasjoner; 2D – 3D / svarthvitt eller farger
 • Fotografering: produkt, miljø, portrett eller annet
 • Design: Kompleks layout eller mange like sider
 • Trykk: ferdiggjøring og effekter som lakk, folie osv.
 • Digitalt oppsett
 • Hvem som leverer tekst og/eller bilder
 • Korrekturlesing

 

Hvor lang tid tar det å utvikle en katalog?

Tiden det tar å utvikle en katalog avhenger av flere av de samme faktorene som ovenfor, for eksempel sideantall, tekst, bildeproduksjon og lignende. Med en enkel layout, få bilder og med leveranse av tekst og bilder fra kunden kan man i løpet av relativt kort tid lage en katalog.

En katalog kan også være en langvarig prosess på flere måneder. Dette gjelder de tilfeller hvor det er mange involverte, og resultat gjerne er opp til flere hundre sider. Som oftest vil det avhenge av faktorer som katalogens kompleksitet, antall produkter og arbeid med foto, illustrasjon og design layout.

Tips til trykket katalog og distribusjon

Mange lager en digital katalog, men tallenes tale er likevel klar: De fleste foretrekker å lese slike ting på papir. Se mer her fra CNBC.com. Vår store oppfordring er derfor: Lager man først en flott katalog, så sørg for at folk også får muligheten til å lese den i papirversjon.

I tillegg har man bedre forståelse av det man leser på papir og en katalog trykket på eksklusivt papir vil definitivt bidra til å gjøre godt inntrykk på potensielle kunder.

Det er klart at budsjett spiller inn i regnestykket og har man et produkt med en målgruppe for hele landet kan det være fornuftig å gjøre begge deler. Et trykket opplag for messer, de største forhandlerne og lignende steder er likevel å anbefale.

 

 

Digital katalog - Sandaunet Designbyrå

Nå ut til fler med digital katalog

Digital katalog er absolutt noe du bør ha i tillegg til en printet versjon. Å fulldistribuere til hele landet er noe de færreste kan ta seg råd til og en digital versjon er derfor et fornuftig alternativ. Å legge ut en link på nettsiden, eller legge ved en link i e-postsignaturen, kan være en fin måte å formidle katalogen til potensielle kunder og de man ellers er i kontakt med. Den digitale katalogen er også ypperlig å dele på sosiale medier og vil gi verdi for følgere som er interessert i din merkevare. I tillegg kan katalogen bli funnet av flere gjennom organiske søk. Issuu.com har skrevet litt om hvordan dette fungerer.

Spør oss gjerne!

Har du spørsmål om katalog og andre trykksaker, tar vi gjerne en samtale med deg. Drift reklame & design har lang erfaring med å produsere profesjonelle trykksaker som nettopp katalog. Vi leverer også brosjyre, flyer og alt annet du trenger for å lykkes med din markedsføring.
Kontakt oss i dag!

Ta kontakt

La oss starte med en prat. Send oss en melding her, så tar vi kontakt med deg.
Vi er et kreativt reklamebyrå som hjelper
våre kunder til økt synlighet gjennom digital markedføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu