fbpx

Christian Frederik-dagene er et årlig arrangement i regi av Moss kommune. Dagene er en feiring av Mossekonvensjonen av 1814 og over to uker inviterer kommunen til arrangementer for store og små.

På oppdrag fra Moss kommune har Drift reklame & design utarbeidet den visuelle profilen for Christian Frederik-dagene og to av deres konsepter, MiniMorsa og Morsalangs. Drift har utviklet ny nettside basert på profilen, samt utarbeidet alt fra program, flagg, trykte og digitale annonser, bannere, kart og bekledning. Drift har også stått for foto under arrangementene, og i månedene opp mot dagene driftet og laget innhold til Christian Frederik-dagenes sosiale medier.

Filmkonsulentene har spesialisert seg på å lage film hvor kunnskapsformidling står sentralt. Skal oppmerksomhet skapes, nye målgrupper nås, informasjon forankres, eller historier fortelles, så handler det om kunnskapsformidling med ulike filmatiske grep.

Filmkonsulentene ønsket å fornye sin eksiterende logo. Basert på Filmkonsulentenes virke har Drift reklame & design skapt et lekent utrykk som spiller på bokstavene i bedriftens navn.  Den nye logoen brukes på nye nettsider, som favicon i sosiale medier, samt på visittkort, trykksaker og roll-ups.

Vei og Anlegg er Norges største messe for anleggsbransjen. Messen er et eldorado av nyheter og et bredt spekter av maskiner og tilhørende anleggsutstyr. Messen har over 20 000 besøkende i løpet av fire utstillingsdager.

For første gang ble messen i 2022 arrangert i NOVA Spektrum på Lillestrøm. Tidligere hadde messen blitt arrangert utendørs, og det var derfor svært viktig å skape den samme uformelle og inspirerende atmosfæren innendørs i det massive messeområdet. Drift reklame & design fikk i oppgave å utarbeide det grafiske konseptet for hele messen. Konseptet og det grafiske uttrykke ble tatt ut på alt fra fasadeskilt, flaggborg og skilting til bekledning. For å skape den uformelle stemningen ble det også utarbeidet et skiltkonsept som har satt tonen i alle messehallene. Konseptet ble godt mottatt av målgruppen og skal også benyttes neste gang messen arrangeres i 2024.

Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt.

Drift reklame & design samarbeider med Fokus på utarbeiding av en rekke rapporter som blant annet benyttes på konferanser Fokus deltar i. Rapportene blir designet på bakgrunn av organisasjonens profilmanual, noe som skaper gjenkjennbarhet hos målgruppen. Illustrasjoner og infografikk løfter innholdet og tilgjengeliggjør den viktige informasjonen rapportene inneholder.

Lysebu er et ærverdig og velrennomert hotell i Holmenkollen, med 85 hotellrom og 20 konferanselokaler. Hotellet hadde behov for å kartlegge sin kjennskap i markedet, utarbeide en markedsstrategi og ta den ut på ulike flater.

På vegne av Lysebu fikk Drift reklame & design gjennomført en markedsanalyse som ble grunnlaget for hotellets markedsstrategi. Denne har konseptuelt blitt tatt ut på både trykksaker, sosiale medier og nettsider.

Byggfakta er nordens største leverandør av informasjon og markedsføringsløsninger til byggebransjen. Byggfakta har som mål å skape økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet for alle parter innen bransjen.

Drift reklame & design er Byggfaktas faste samarbeidspartner på utforming av bedriftens åtte årlige rapporter. Rapportene følger utgivelsen av magasinet Byggfakta og inneholder utdrag av relevante funn for bransjen. Ved bruk av bilder, illustrasjoner og infografikk forenkles og tilgjengeliggjøres informasjonen slik at det blir en spennende leseopplevelse for Byggfaktas målgruppe.

Caravelle Tours er et reisebyrå som spesialiserer seg på å finne det perfekte reisemålet. De skreddersyr komplette reiseopplegg med spennende aktiviteter som sikrer en lærerik og vellykket studie- eller firmareise.

For Caravelle Tours har Drift reklame & design laget flere annonsekampanjer som har vært på trykk i dagspressen, samt digitale versjoner av kampanjen til avisens nettside. Vi har også designet tilbudsmal og foldere som tilgjengeliggjør informasjon og på en innbydende måte inviterer reisende med på tur med Caravelle Tours.

Ragde Eiendom besitter en rekke eiendommer på Høyda i Moss og trengte hjelp til å få leid ut ledige kontorer. Drift reklame & design fikk oppdraget med å lage kampanjer for de ledige objektene.

Skofabrikken består av kontorer som passer godt for enkeltmannsforetak og små bedrifter. Derfor utarbeidet vi en testimonal-kampanje hvor eksiterende leietakere ønsket nye bedrifter velkommen til kontorfelleskapet. I Carlbergveien valgte vi å kjøre to større kampanjer, rettet mot større bedrifter. Begge løsningene gikk som annonser på trykk og digitalt i Moss Avis, og på Finn.no.

Årsrapporten til Stiftelsen UNI presenterer institusjoner og enkeltpersoner som har fått økonomisk støtte og har blitt tildelt midler i foregående år. Drift reklame & design har utformet årsrapporten slik at den gir et helhetlig inntrykk som ivaretar stiftelsens profil. Fotografiene som benyttes i årsrapporten viser miljøer og kulturlandskap fra Norge, som igjen gjenspeiler stiftelsens formål med å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Dette er med på å underbygge stiftelsene formål med å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet.

 

 

 

Sivil Klareringsmyndighet, SKM, er en etat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. SKM ble opprettet høsten 2018. Hensikten er å redusere sårbarheten i samfunnet, samt bidra til å styrke kvaliteten, rettsikkerhet og likebehandling i klareringssaker.

Drift reklame & design har siden 2019 utformet Sivil Klareringsmyndighets årsrapport. På grunn av direktoratets natur, skal det viktige arbeidet direktoratet årlig gjør fremheves, uten av enkeltsaker trekkes frem, hverken i tekst eller bilder. Derfor er arbeidet med foto og illustrasjoner spesielt viktig i disse årsrapportene. Årsrapporten for 2021 fikk et lyst og lett uttrykk, med bilder blant annet tatt av vår egen fotograf. Rapporten ble levert i både trykket og digital versjon.

Vi er et kreativt reklamebyrå som hjelper
våre kunder til økt synlighet gjennom digital markedføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu