fbpx

Tannverket Moss er en moderne tannhelseklinikk som ligger i Amfi-senteret, midt i Moss sentrum. De tilbyr alle typer tannbehandling i tillegg til tannregulering utført av kjeveortoped Katrine Hovland.

Tannklinikken hadde behov for bedre synlighet og Drift reklame & design utviklet nye nettsider med oppdatert visuell profil. Nettsiden presenterer tjenestene som utføres av Tannverket Moss i en forståelig og tiltalende manér, med ferske bilder fra lokalet og av de ansatte i arbeid. Det er laget en god løsning for bestilling av time både for tannregulering og alminnelig tannlege.

Bildene til nettsiden er fotografert av fotograf Lene Stamnes

For å nå dine mål bør du lage en konkret markedsplan for året som kommer. Her viser vi deg hva den skal inneholde.

Tiden er inne for å starte med blanke ark som skal fylles med planer for året. Om du ikke gjorde det i desember, så er tiden inne for å sette deg mål for året. Økt omsetning, flere kunder eller å styrke merkevaren – målene er forskjellig fra bedrift til bedrift. Men uansett hva målene er, så er det viktig å ha en god plan for å nå dem!

De fleste bedrifter har en markedsstrategi (og har dere ikke det, så er det på tide å lage en. Les mer om markedsstrategi her eller her. Dette er en overordnet plan for hvilke tjenester og produkter dere tilbyr, hvem målgruppen er, hvordan kommunisere til disse og ikke minst en overordnet plan for markedsføring og salg.

Deretter er det tid for å lage markedsplan!

Hva er egentlig en markedsplan?

En markedsplan er en detaljert plan for hvordan du skal markedsføre et produkt eller en tjeneste. Markedsplanen gir en oversikt over hvilke mål du har for markedsføringen, hva slags budskap du vil formidle, hvem målgruppen er og hvilke aktiviteter du skal gjennomføre for å nå dine mål. En markedsplan kan også inneholde informasjon om hvilke midler du skal bruke for å nå målgruppen, hva budskapet skal være, hvilke tidsfrister du har satt for deg selv og hva du forventer å oppnå gjennom markedsføringen.

Har du satt deg som mål om vekst i 2023 – så er det med andre ord viktig å ha en konkret plan for hvordan du skal få dette til, og hva som skal til av økonomi og ressurser.

 

Hvordan lage markedsplan

Hvordan lage en markedsplan?

En markedsplan er en detaljert plan som beskriver hvordan dere skal nå ut til markedet. Her er våre 9 tips til hvordan du skal nå dine mål:

1.Definer målene dine: Først må du bestemme deg for hva du vil oppnå med markedsplanen din. Dette kan inkludere mål om salg, lønnsomhet, kundetilfredshet, markedsandel osv, og at den er i henhold til den overordnede markedsstrategien.
En markedsplan bør inneholde kun ett mål. Har du flere mål for året, så bør du derfor lage flere markedsplaner.

2.Definer verdien av målet ditt: Dersom du når målet ditt, hva vil omsetningen og fortjenesten være? Uten å vite verdien av målet, så er det vanskeligere å se og justere underveis.

3.Identifiser og definer din målgruppe eller målkunde: Hvilke personer eller bedrifter ønsker du å nå ut til? Definer din ideelle kunde slik at du kan snakke direkte til denne. Vi anbefaler våre kunder å lage «personas» for å personifisere målkunden, og vær tro mot disse. Hvem er de og hva motiverer dem til å kjøpe dine produkter eller tjenester?

4.Analyser konkurrenten din: Hvem er dine konkurrenter og hva gjør de for å nå sin målgruppe? Det hjelper deg i neste punkt.

5.USP: Definer dine USP (Unique Selling Point) ved å identifisere dine styrker og muligheter. Tenk på hva som gjør ditt selskap unikt, og hvilke muligheter som finnes for å utnytte disse styrkene. Hvorfor skal potensielle kunder velge deg foran andre i markedet? Hva er dine unike salgsargumenter og fordeler? Sørg for at du skiller deg fra konkurrenten og gjør deg selv attraktiv.

6.Kanalvalg: Finn ut hvilke kanaler som er mest hensiktsmessig for å nå din målgruppe. Hvor er de aktive, hvor kan du best nå dem – og ikke minst når er de mest mottakelige? Her hjelper det godt å ha laget personas og se på analyser fra tidligere, dersom det foreligger.

7.Ha oversikt: Lag deg et årshjul med detaljert beskrivelse av hva du skal gjøre for å iverksette markedsplanen det kommende året. Et årshjul er en handlingsplan, hvor du fører opp hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres, når de skal utføres, gjennom hvilke kanaler – og av hvem. Last ned gratis årshjul eller les mer om hva årshjul er her.

8.Estimer kostnadene og sett opp budsjett: Bestem deg for hva markedsføringen skal koste gjennom året, og sørg for at du har tilstrekkelige midler avsatt. Du skal se på disse kostnadene som en investering i fremtidig inntekt, det er derfor viktig å ha et edruelig og realistisk forhold til dette, som harmonerer med verdien av målet. For å finne det riktige budsjettet, må du ta hensyn til din bedrifts ressurser, samt markedsforhold og konkurranse. Sett først opp et overordnet budsjett; hva har du råd til å bruke på markedsføring, basert på bedriftens økonomi og mål. Deretter fordeler du dette ut på de forskjellige aktivitetene gjennom året. Husk at en markedsbudsjett er en levende plan, som kan endre seg igjennom året.

9.Evaluer underveis: Sett deg delmål gjennom året for å måle fremgangen, og evaluer regelmessig. Hvor ofte avhenger litt av hva markedsplanen består i, men som en tommelfingerregel sier vi at man bør måle og evaluere aktivitetene på SoMe hver tredje måned. Har du planlagt større eller enkeltstående kampanjer, bør disse evalueres så snart de er ferdige, eventuelt underveis for å justere dersom de går over lengre tid. Organisk innholdsmarkedsføring, derimot, gjerne tar 3-6 måneder før man kan forvente å se resultater. Juster planen underveis, og følg med din ROI (return of investment, eller avkastning) slik at markedsbudsjettet brukes riktig. Du bør også sette deg mål for hvordan du skal måle, for å kunne se om markedsplanen er effektiv. Slik kan du lett se hva som gir best avkastning på investeringen, samt gjør det enklere å revurdere og justere budsjettet etter hvert som behovene endrer seg underveis.

Vil du booste dine ansatte med motivasjon og giv før igangsetting av planene for det nye året? Da kan vi anbefale å sparke det nye året i gang med en kick off! Les mer i vår artikkel om kick off.

For svært mange bedrifter er brosjyrer og andre trykksaker en viktig del av markedsføringen. Ofte blir brosjyren brukt både i kundemøter, på stands og seminarer samt plassert på strategiske steder hvor målgruppen ferdes.

– Kort sagt kan man si at så og si at alle bedrifter, både B2B og B2C, kan ha nytte av en profesjonelt designet brosjyre, sier daglig leder og eier Lene Sandaunet i Drift reklame & design.

Gjennom nesten 15 år har hun og kollegene produsert brosjyrer, kataloger, flyere og andre trykksaker for en rekke bedrifter. Dette har gitt dem solid kunnskap om hva som fungerer for ulike bransjer og mot ulike målgrupper.

Lene Stamnes Sandaunet

 

Viktig med helhetlig design for brosjyrer

Ifølge Drift reklame & design synes mange det er utfordrende både å finne ut hva de bør skrive i brosjyren, hvilke fonter de bør bruke, hvilken størrelse brosjyren skal ha, om de bør ha med bilder og så videre.

– Vårt tips er å tenke helhet. Brosjyren skal gjenspeile bedriftens identitet, og det skal også være en helhet med tanke på de ulike elementene i brosjyren, forklarer hun.

Drift reklame & design trekker frem en brosjyre hun og kollegene designet for Norsk Flid Husfliden Moss som eksempel.

– Kunden ønsket en brosjyre som fikk frem østfoldbunadene på en god måte. Brosjyren skulle være klassisk, men samtidig moderne. I tillegg var det viktig at den fikk frem eksklusiviteten ved å investere i en bunad, sier Drift reklame & design og fortsetter:

– Vi tok profesjonelle bilder av de ulike bunadene, valgte en font som er både lekker og tradisjonell på én gang og skrev tekster som fikk frem det unike ved bunadene. Fordi brosjyren ble skreddersydd, for å bruke et passende uttrykk, kom produktene frem på en lekker måte. Samtidig kommer identiteten, seriøsiteten og erfaringen til Norsk Flid Husfliden Moss tydelig frem.

Her kan du se andre eksempler på brosjyrer designet av Drift reklame & design. 

 

Størrelser for brosjyrer A4 - A5

 

Om størrelse på brosjyren 

Det er mange muligheter når det gjelder selve størrelsen på brosjyren. Mens A3-størrelse (to A4-ark) ikke er mye brukt, er både A4-størrelse og A5-størrelse (halvt A4-ark)vanlig. Er du ekstra interessert kan du se vår guide til papirstørrelser.

– Her kommer det blant annet an på hvor mange bilder og hvor mye tekst man ønsker. Trenger man store bilder, for eksempel hvis brosjyren skal gi inspirasjon, kan en A4-størrelse være å anbefale, sier Driftreklame.

– Er det snakk om korte tekster samtidig som bildene ikke trenger å være veldig store, velger mange en A5-størrelse, forklarer hun. Hun legger til at man kan få trykksaker helt ned i noen få centimeter, men at man da gjerne omtaler dette som flyer og ikke brosjyre.

 

 

Profilbilde av advokat Karianne Hulaas, fotografert av Sandaunet Designbyrå

Bilder kan si mer enn ord - også i brosjyrer 

Ifølge Drift reklame & design er nettopp bilder noe av det kundene spør mest om når det kommer til produksjon av trykksaker. Dette gjelder spesielt bedrifter som selger tjenester eller av andre grunner ikke har konkrete produkter å ta bilder av.

– Mange vurderer å bruke såkalte stockbilder, det vil si bilder man kan laste ned fra ulike nettsteder. Som illustrasjon i for eksempel en skoleoppgave eller interne presentasjoner kan dette i noen tilfeller fungere, vel og merke så lenge oppløsningen er god nok og man har rettighetene i orden, sier Drift reklame & design.

– For bruk i markedsføringssammenheng, for eksempel i en brosjyre, vil vi riktignok ikke anbefale dette, legger hun til.

Drift reklame & design sier videre at dette kan gi et langt dårligere inntrykk av bedriften enn hva profesjonelle bilder gjør.

– Har man ikke produkter å ta bilder av, kan man bruke bilder av dem som jobber i bedriften, lokalene og så videre. Å investere i profesjonelle bilder av ekte mennesker, ekte situasjoner og ekte steder vil i høyeste grad bidra til at brosjyren oser seriøsitet. Bildene kan man for øvrig også bruke i pressemeldinger, på nettsiden og så videre.

Luft og lesbarhet

Brosjyren bør ha luft og lesbarhet

Drift reklame & design trekker videre frem viktigheten av å sørge for at tekst og bilder kommer frem på best mulig måte.

– Her handler det først og fremst om å gi luft, det vil si sørge for at alle elementer får den plassen de trenger. Teksten bør ikke “sluke” bildene eller omvendt. Da drukner fort det ene i det andre, forklarer hun.

 

Mal til brosjyrer? Gjør research! 

Når det gjelder mal til brosjyre, finnes det mye å velge i.

– Riktignok er det mange av disse som ikke er like lette å bruke, noe som kan by på utfordringer og mye unødvendig tidsbruk, sier Drift reklame & design.

– Det kan være lurt å sjekke med et byrå eller andre du kjenner for å forhøre deg ang. dette. Mange kan hjelpe deg med å lage en mal som passer til nettopp ditt formål.

 

Hjelp til design av brosjyre? 

Hun sier videre at uansett om du skal produsere deler av brosjyren selv eller ønsker å sette bort hele jobben til et designbyrå, er det lurt å få tips og råd fra noen som har lang erfaring med brosjyrer. Her er våre 10 tips for et bedre brosjyre design.

– Det er aldri dumt å be om hjelp. Vi i Drift reklame & design har lang erfaring og bred kompetanse på brosjyrer og andre trykksaker. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, avslutter hun.

 

Ta kontakt!

Er du på vei til å lage en brosjyre eller trenger du noen å kaste ball med? Da tar du kontakt med oss på hei@driftreklame.no eller 95912449 eller via kontaktsiden!

Vi snakkes!

Vi har laget en produktbrosjyre for Adapti, og denne lekkerbiskenen av en brosjyre er vi skikkelig stolte av!

 

Noen prosjekter tar rett og slett lenger tid enn andre. Da Adapti tok kontakt med oss for en god stund tilbake, var det fordi de så behovet av en produktbrosjyre som kunne brukes ut mot kundene sine. Adapti leverer belysning og lysstyringsssystemer, og er i et marked med beslutningstakere for store og tunge prosjekter. Det var derfor viktig med en brosjyre som både var stilren og snakket til målgruppen på riktig måte. Samt ikke minst kunne forklare systemene og integrasjonene på en lettfattig og visuell måte.

Det ble starten på et langt og godt samarbeid. Nå er produktbrosjyren endelig ferdig, og den ble skikkelig fin!

Vi i Drift reklame & design er opptatt av at en brosjyre skal styrke merkevaren din, noe vi helt klart mener denne gjør. Ikke minst har vi laget en brosjyre som er ment å kunne leve lenge. Den er klassisk, som gjør at den ikke går ut på dato. Det betyr at når innholdet skal oppdateres, så kan vi bytte ut noe av teksten og budskapet uten å måtte designe en helt ny brosjyre.

Les våre tips til hva som gir en vellykket brosjyre

Adapti turte å gå for en helt stilren og enkel, nesten anonym, forside som satte virkelig spissen over i´en. En enkel logo i spottlakk som fremhever kvaliteten de leverer.

 

 

Vi i Drift reklame & design takker for oppdraget. Vi er sikre på at denne 92 siders produktbrosjyren finner veien hjem til mange nye kunder!

Brosjyre bør være en del av markedsstrategien din

Uansett hva du trenger, om det er produktbrosjyre, systembrosjyre eller annen type brosjyre – så er det viktig at den er gjennomtenkt med tanke på design og innhold.
Ikke minst må du sørge for at budskapet er tilpasset målgruppen din.

Brosjyre er definitivt langt fra dødt, til tross for at vi lever i en mer digital tid. Faktisk mener vi heller motsatt, at jo mer digitale vi blir – jo større fortrinn overfor konkurrenten får du ved å bruke brosjyre i markedsføringen.

Sjekk ut vår artikkel om de viktigste årsakene til brosjyre fortsatt bør være en del av markedsføringen din.

Vi i Driftreklame har lang og faglig tyngde i å finne den beste måten å nå ut til målgruppen din. Vi hjelper deg med alt fra enkle brosjyremaler til tykke produktbrosjyrer.
Kontakt med oss på hei@driftreklame.no eller tlf.: 959 12 449, for å se hvordan vi kan løfte din merkevare til nye høyder!

Når det kommer til omdømmebygging og merkevarebygging i digitale kanaler så er det mange som hevder å være eksperter på digitale strategier. Hvordan ser man forskjell på disse?

 

Et av våre stalltips når du skal starte et samarbeid med byrå for å utvikle dine digitale strategier, er å be om konkrete resultater for å se om dette kan være en god match for deg. Vi har også sett at dersom man har bred erfaring fra flere relevante områder, så er dette bedre enn om man kun har jobbet med f.eks. Instagram i to år, men aldri jobbet kommunikasjonsfaglig før dette.

Resultater kundecase for Sandaunet Designbyrå

Her er resultater fra to av våre kunder.

KUNDE 1

Dette har vi gjort:

Resultater

 

KUNDE 2

Vi kom inn tidlig i oppstartsfasen til en ny bedrift. Kunden hadde aldri drevet med markedsføring tidligere og trengte hjelp til kanalvalg, innholdsstrategier, hvordan treffe sin målgruppe og generell kunnskapsøkning innen digital markedsføring.

Dette har vi gjort:

Resultater

Det lønner seg å jobbe langsiktig med digitale strategier

Forskjellen på godt strategisk arbeid og tilfeldig publisering kan avgjøre om man når sine mål, eller om man bare får noen få vilkårlige treff hos målgruppen uten å egentlig forstå hvordan og hvorfor.

Selv om ingen vet med sikkerhet hvordan algoritmene til de sosiale mediene fungerer, så vet vi at man kan bli straffet ved å publisere med ujevn frekvens. Algoritmer liker forutsigbarhet til en viss grad, og ved å gi dem dette innen gitte rammer så kan du spille på lag med algoritmene i stedet for mot dem.

En god indikator på om arbeidet er strategisk eller tilfeldig er å se på om innholdet er forhåndsplanlagt eller om du konstant ligger bakpå og publiserer noe fordi du vet du burde. I slike situasjoner blir det vanskeligere å vurdere om innholdet er det riktige både innholdsmessig og tidsmessig for målene man har satt seg.

Vår digitale strateg kan også vise til følgende resultater for sine tidligere arbeider:

 

Av konkurransehensyn og kundekonfidensialitet har vi valgt å anonymisere hvilke kunder vi snakker om i denne artikkelen. Vi har selvfølgelig fått godkjent at dataene kan benyttes.

 

Sandaunet Designbyrå Markedsstrategi nedlastbar pdf

Vet du ikke hvor du skal starte? En god start er å sette mål og lage en markedsstrategi. Er du usikker på hva det egentlig er, så kan du bli litt klokere i vår artikkel om temaet "Hva er en markedsplan, og hvorfor bør du ha en i strategi i 2021?"

 Vi har også laget en gratis mal med punkter for hvordan du kan optimalisere din markedsstrategi i 2021. Her får du blant annet tips om hva SMARTE mål er og hva en markedsplan bør inneholde. Last ned her.

 

Trenger du noen å spille ball med for å sette opp din markedsstrategi? Vi hjelper deg!

Ta kontakt dersom du ønsker en gratis konsultasjonstime for å diskutere ulike alternativer for din bedrift.
Vi snakkes!

Markedsstrategi er et styringsdokument for hvordan du skal gjøre markedsføringen i din bedrift, både analogt og digitalt. Vi har laget en gratis mal med 7 punkter for hvordan du kan optimalisere din markedsstrategi i 2021.

En av de viktigste kanalene å være synlig på i 2021 er i sosiale medier. Hvordan du jobber med din markedsføring i sosiale medier vil påvirke både omdømme og salg. Er innholdet preget av tilfeldige poster, eller har du en plan bak postene? Hvilke kanaler legger du innsatsen i, og er de optimale for målgruppen du ønsker å nå? For å bli godt synlig, oppnå målene du setter deg og unngå vilkårlig innhold så er det smart å ha en digital strategi.

"Vi skal være tilstede i de digitale kanaler, men er det da noe vits å tenke på tradisjonelle markedsføring, som feks. brosjyre?"
Selv om de viktigste kanalene i 2021 er digitale, så er ikke print dødt. Les mer om hvorfor brosjyre fortsatt er viktig, og effektiviteten i å ha det som en del av markedsplanen din i vår artikkel om "hvor effektivt er brosjyre som markedsføring?"

Markedsstrategien er ditt kart i ulendt terreng

Uten fastsatte mål og en strategi for hvordan man skal oppnå målene, så vil man heller ikke kunne orientere seg om man er på vei i den retningen man ønsker. Det blir litt som å gå på tur uten et kart. Det kan godt hende at du når målet du opprinnelig satte deg, men du er garantert ikke så effektiv som du kunne vært, og det vil sannsynligvis dukke opp noen omveier på turen.

Du trenger ikke finne opp kruttet på nytt

Vet du ikke hvor du skal starte? Vi hjelper deg gjerne i gang! Vi har laget en gratis mal med 7 punkter for hvordan du kan optimalisere din markedsstrategi i 2021. Her får du blant annet tips om hva SMARTE mål er, hva en markedsplan bør inneholde, målgruppe og andre viktige komponenter i en markedsstrategi, samt en mal hvor du kan starte på din markedsstrategi med en gang. Last ned gratis mal her.Last ned gratis markedsstrategi mal her.

Det er flere grunner til å la andre håndtere din markedsstrategi. Erfarne rådgivere er ofte mye raskere og mer presis i målarbeidet, så kan du heller bruke tiden din på det du synes er gøy og er god på.

Trenger du noen å spille ball med for å sette opp din markedsstrategi, så hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med oss her. 

Vi ses!

Er det rolige tider? Lurer du på hva du skal gjøre nå? Sjekk våre 10 tips til bedrifter som sliter!

For veldig mange er det stille i disse corona-tider og det er mange bedrifter som sliter. Noen har litt å gjøre, men langt mindre enn vanlig, mens hos andre er bedriften stengt. Det betyr også at det ikke kommer penger inn. Og uten inntekt går det som kjent ikke rundt.

Lurer du på hva du skal gjøre nå? Her er våre 10 tips for hva du kan gjøre nå, for å spare penger og for å forberede deg på bedre tider!

1) KUTT KOSTNADER

Sliter du med likviditeten grunnet manglende inntekt? Kutt unødige kostnader.
I løpet av en måned er det mye man bruker penger på i bedriften. Mange små beløp som man kanskje ikke tenker så mye på, men som fort blir mye til sammen. Ta en gjennomgang av disse for å se hvor du kan spare. Softwarelisenser, Spotify, aviser, bedriftstrening osv.

Se om det er noen av disse du kan si opp, eller ta kontakt for å høre om muligheten for å fryse eller endre type abonnement. Kan du nedgradere telefonabonnementet ditt? Er det mulig å få redusert husleien for en periode?

Husk at situasjonen preger oss alle, og det er derfor ikke sikkert alle har økonomisk anledning til å utsette eller gi avslag til deg. Men spør man ikke, så får man heller ikke!

2) KONTAKT KUNDENE DINE

Ettersom veldig mange bedrifter som sliter har nedbemannet, måttet stenge eller er lite tilgjengelig av forskjellige årsaker, er det desto viktigere å opprettholde kontakten med kundene dine. Send de en epost hvor du forteller om situasjonen – og la de vite at du er tilgjengelig, eventuelt på andre områder enn vanlig.

Det er også en god strategi å være ærlig. Det er ingen hemmelighet at det er mange bedrifter som sliter, og at du er ærlig med dette også overfor dine kunder så skaper du troverdighet. Det er ikke slik at det kun er suksesshistoriene som skaper troverdighet, ærlighet skaper også tillit.

3) TA EN GJENNOMGANG AV DIN MARKEDSSTRATEGI

Nå er det roligere tider for mange bedrifter som sliter. Handelen har gått til bunns, og noe av det første mange sparer inn på er markedsaktivitetene. Dette mener vi er feil strategi.

Er det et tidspunkt man bør jobbe med markedsaktivitetene, så er det nå. Tiden er der og det er viktig å bruke den til å kunne styrke posisjonen din i markedet. Se på hva dere gjør i dag, hva fungerer – hva fungerer ikke. Hvorfor konverterer ikke nettsiden, og hva engasjerer på sosiale medier.

Nå har du en kjempemulighet til å skape en dialog med kundene dine som kanskje også har litt ekstra tid. Det er lurt å gripe denne sjansen. Lag en plan for hva dere kan gjøre nå og hva som kan gjøres fremover. Markedsstrategien du la i desember vil garantert ikke passe nå – SÅ her gjelder det å snu seg rundt.

Ta kontakt med ekspert for å få hjelp til å styrke din posisjon i markedet, som en forberedelse til normale omstendigheter. For hverdagen kommer tilbake før eller senere.

4) GJØR EN ANALYSE OG HELSESJEKK

Ofte blir nettsiden nedprioritert i en hektisk hverdag. Til og med hos oss, som jobber med dette, ser vi tendensen når vi har mye å gjøre. Nå er tiden for å gjøre oppgraderinger.

Kjør en analyse og helsesjekk av nettsiden din, for å se på forbedringspotensialet. Da avdekker du alle tekniske svakheter i tillegg til å finne tiltakene som gir økt trafikk. Riktige nøkkelord, design og funksjonalitet er også viktige områder som blir sjekket gjennom gjennom vår helsesjekk og analyse. Visste du for eksempel at det å ligge på førsteplass i Google kontra 10 plass gjør at du faller hele 70% i forhold til konvertering?

Å gjøre de riktige grepene er altså avgjørende for at kundene din skal klikke på nettsiden din.

Les mer om hva helsesjekk og analyse betyr for din nettside her

5) VÆR KREATIV - FINN NYE KANALER

Driver du en business der du har direkte kontakt med kundene, kan det se litt mørkt ut akkurat nå. Da er det viktig å forsøke å finne nye måter å nå ut til kundene.

En bar her i nærheten, har begynt med hjemkjøring av drinker. Om det er en suksessfaktor, vet ikke vi – men det er iallfall en spennende vri på å drive bar i disse dager. Driver du en salong – selg produkter online. Du trenger ingen stor og fancy nettbutikk. Gjør det enkelt – informer via epost og sosiale medier, tilby hjemkjøring (eller send med posten) og ta betalt med VIPPS.

Andre måter å nå kundene dine er gjennom videomøter, webinarer eller informasjonspresentasjoner. Å tilby kunnskap er også en god måte å skape tillit og få trofaste kunder.

Står du fast - hjelper vi deg gjerne med å finne løsninger som passer din bedrift.

6) LAG ET ÅRSHJUL

Enkelt forklart – er et årshjul en form for kalender hvor man setter opp alle markedsaktivitetene man har planlagt gjennom året. Å markedsføre i vilden sky er ingen god oppskrift på suksess. Klare målsetninger, en tydelig strategi og gode planlagte tiltak gir deg best sjanse for å oppnå suksess.

Et årshjul gir deg muligheten til å plassere de viktige – og riktige – tiltakene eller handlingene som må gjøres, for å oppnå dette. Ikke minst får du satt de i et system slik at det passer med tid på året, andre aktiviteter, spesielle hendelser og i forhold til ditt oppsatte markedsføringsbudsjett

Årshjulet definerer ikke nødvendigvis de spesifikke tiltakene i detalj, men gir deg en oversikt over fokusområder i de forskjellige periodene. Ved at du allerede nå vet hva som skal gjøres om to måneder, gjør at du kan senke skuldrene og ha mer fokus på de daglige gjøremålene.

7) SOSIALE MEDIER

Det er ikke alltid lett å lykkes i Sosiale Medier, og vi ser altfor ofte at dette er et område det fortsatt er lite fokus på. Unnskyldningen er ofte «jeg har ikke tid». Selv om det burde være «har jeg råd til å la vær?».

Men digitale plattformer har kommet for å bli, og nå mer enn noen gang er det viktig å være aktiv. Vi ser at de som klarer å levere best i disse tider, er de som har hatt en god og langsiktig strategi rundt sosiale medier. Ved å være synlig i sosiale medier gjør du det lettere for kundene å finne deg – og kommunisere med deg.

Sosiale medier kan føles overveldende når det er så mange kanaler. Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok. You name it.  Du trenger selvfølgelig ikke være aktiv alle steder. Du trenger å være aktiv der kundene dine er. Og vet du ikke det, så må du finne ut av det.

Lag en strategi rundt bedriftens tilstedeværelse på sosiale medier. Hold hjulene i gang og sørg for at du er synlig ved å være aktiv og planlegge frem i tid. Lag en publiseringskalender som forteller hva som skal publiseres, når, hvor ofte og av hvem. Det er også lurt å legge inn resultatene av det som publiseres, slik at du senere kan måle dette for å gjøre endringer

Les mer om hvorfor det er viktig å være aktiv på sosiale medier her

8) GOOGLE MIN BEDRIFT

Visste du at Google har sin egen plattform som gir deg økt synlighet på nett?
Du har kanskje sett når du søker på Google, kommer det opp noen bedrifter med mer informasjon i den høyre kolonnen?
Dette heter Google Min Bedrift, og er helt gratis. Det er en bedriftsprofil, og du kan se på det som et utvidet digitalt visittkort – hvor du kan formidle hvem du er, hva slags bransje du er i, kontaktinformasjon, åpningstider og hvilke produkter og tjenester du ha. Du har også muligheten til å legge ut artikler og bilder.

I tillegg gir Google Min Bedrift kunder som finner deg via sin mobil, muligheten til å ringe direkte eller få en veibeskrivelse – noe som er helt uvurderlig dersom du ønsker at kundene skal komme til deg, som for eksempel; butikk, restaurant, frisør eller lignende.

Ikke minst gir Google Min Bedrift kundene dine muligheten til å komme med vurderinger og anmeldelser av din bedrift, noe som igjen skaper tillit hos nye potensielle kunder.

Av de millioner av daglige søk via Google sin søkemotor og karttjeneste, gir det deg derfor en mye større mulighet å bli funnet av nye kunder – og det helt gratis.

Vi pleier å si til våre kunder at det å ha en Google Min Bedrift profil bør sidestilles med å ha en nettside eller profil i annen sosialt medie.

Selv om Google Mine Bedrift er en gratis tjeneste, er det fortsatt mange som kvier seg med å komme i gang. Om du synes dette virker uoverkommelig, kan vi hjelpe deg ved å sette opp plattformen for din bedrift. I tillegg kan vi se på hvordan du får de beste forutsetningene for å rangere høyt på søk.

9) FÅ NY KUNNSKAP

Learning is everything; Lær deg noe nytt. Få mer kunnskap.

Når man opplever stillstand i bedriften, og er usikker på hvordan det skal gå – er det veldig lett å se mørkt på fremtiden. Forsøk å ikke gjøre det. Vi hører stadig folk snakke om at de gjerne skulle hatt mer tid til faglig utvikling, til egne prosjekter eller til å lære seg nye verktøyer. For bedrifter som sliter er denne tiden kanskje perfekt til akkurat dette.

Ta det nettbaserte kurset du har tenkt på så lenge. Eller bli med på webinarer. Jobb med noe du synes er spennende, selv om dette ikke generer inntekt. Det finnes et hav av ulike kurs der ute, for alle ekspertområder og bransjer. Noen er gratis, mens andre koster penger.
Det er både energigivende og gjør det lettere å få tankene over på noe positivt når man får anledning til å fordype seg i noe som engasjerer.

Faglig påfyll gir boost og man blir enda bedre rustet for å ta i mot kunde

Er du usikker på hvor du kan hente faglig inspirasjon, kan vi anbefale å starte med å sjekke ut en av våre favoritter, Coursera. Her får du kurs fra verdens ledende universiteter - rett inn i din egen stue.

10) RYDD

Hvem har vel ikke gamle papirer, utdaterte bøker, penner som ikke virker, ting som har gått ut på dato i forrige århundre liggende på kontoret?
Nå er tiden for å ta en ryddesjau! Ved å rydde i skuffer, skap, lager osv – så rydder man gjerne også litt mentalt. Kvitt deg med gammel moro som har hopet seg opp – Slik at du kan få en oversikt og bli klar for hverdagen når ting normaliserer seg.

Kanskje kan du endre litt på kontoret samtidig – male veggen eller bare ommøblere.

Uansett på hvilket nivå du fører ryddingen - så bidrar det til at det blir hyggelig å komme tilbake på jobb i en normal hverdag.

Trenger du hjelp til å få utført helsesjekk, komme i gang med noen av markedsaktivitetene dine  eller hvordan du skal nå ut til kundene dine på best mulig måte?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å gi deg råd og tips!
Kontakt oss på hei@driftreklame.no eller ta kontakt via vår kontaktside.

Sivil Klareringsmyndighet flyttet inn i helt nyoppussede lokaler høsten 2018. Alle vegger var hvite og nøytrale. Det var derfor et behov å øke trivselen i en hverdag der de ansatte jobber med mange tunge saker.

I forbindelse med et tidligere prosjekt, hadde vi allerede jobbet ut et konsept, som baserte seg på de norske verdiene gjennom den særegne norske naturen – som fjord, fjell sjø og vann. Det ble derfor naturlig å videreføre dette, samtidig som vi ønsket å gjøre det mer tredimensjonalt.

Resultatet ble at Drift reklame & design gjennom lokalene lagde forskjellige elementer i tre, mose og tapet, i både todimensjonal og tredimensjonal form, for å bringe de norske verdiene inn i lokalene, samt å skape dynamikk.
Landskapbilde er fotografert av: Fotograf Helge Eek

 

 

I 2018 lagde vi i Drift reklame & design en kalender som flere omtalte som «den flotteste kalenderen vi noensinne har sett».

Årskalenderen, som hyllet Mossekråka med 12 unike design og ferdiggjøringer, endte opp på Stortinget, utstilt i Frankrike og på flere vegger i ramme og glass.

Det er vi selvsagt stolte av!

Nå er endelig oppfølgeren her!

Denne gang hyller vi kommunesammenslåing, 300-års jubileum, gullsporen og Mossekråka. JUBILEUMSKALENDEREN Moss2020 kommer med 12 historier fra Moss og Rygge de siste 300 år. Selvsagt ispedd historiske og nye bilder, flott design og illustrasjoner.

Kalenderen kommer i størrelsen A3 – og med de nye kommunegrensene i GULL på forsiden. Den er spiralisert for pent oppheng.

Vi påstår at jubileumskalenderen er årets flotteste julegave til kunder, ansatte og bestemor som har alt!

Jubileumskalenderen inneholder hele programmet for de ulike aktivitetene som skjer gjennom 2020 i forbindelse med kommunesammenslåingen og byjubileet. Her ligger det altså til rette for å markere ut alt du ikke vil gå glipp av!

Jubileumsprogrammet blir offentliggjort på Verket Scene torsdag 28. november klokken 19. Derfor får vi ikke har lov til å gi ut jubileumskalenderen før denne dagen.

Derfor har vi startet forhåndssalget så du allerede NÅ kan sikre deg kalenderen som lages i begrenset opplag.

Den kommer for salg for den ikke-eksklusive prisen: kr. 299,- - men vi selger den NÅ for kr. 249,- til og med 19. november (kan kjøpes her for bedrift og her for privatkunder), og blir levert ut forløpende etter offentliggjøringen.

Visste du forresten at det er vi som har laget jubileumsprofilen til Moss2020? Les gjerne om hvordan vi løste dette spennende prosjektet. Og lurer du på hvor mange dager det er igjen til feiring brakes løs, så kan du følge nedtellingen her på våre nettsider. 

Jubileumskalender Moss2020 innhold

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

Den siste tiden har vi jobbet med ny nettside for Advokat Karianne Hulaas. Og i dag, på selveste bursdagen til Karianne, blir den lansert. Gratulerer med dagen! Og gratulerer med ny nettside!

Advokat Karianne Hulaas har sitt hovedfelt innen familierett, arverett, bistand og fast eiendom. Etter 17 år i bransjen, startet hun i 2017 sin egen advokatvirksomhet. Det var derfor på tide å bli synlig på nett. Vi valgte å gå for et enkelt design med dype grønntoner som ikke bare fremhever hennes logo og profil, men som også forsterker hennes kjerneverdier; integritet, tilgjengelighet og faglig forankring. Formen i logoen ble også brukt bevisst for å skape en gjenkjennende effekt gjennom hele nettsiden

I samme prosess ble det tatt nye profilbilder, som hovedsakelig skal brukes på nettsiden, men som også kan brukes i andre sammenhenger.

Nettløsningen er bygget på publiseringsløsningen WordPress, som er plattformen vi bruker når vi utvikler en nettside. 30% av nettsider er bygget på denne plattformen, og gjør den til den desidert mest foretrukne plattform verden over.

I dag er vi på nett på mobil, nettbrett, stasjonære- og bærbare maskiner. Det er derfor viktig at en nettside fungerer på alle flater, responsiv, noe som kariannehulaas.no også er.

I tillegg har vi stått for globale innstillinger innen SEO (søkemotoroptimalisering), slik at siden blir indeksert og og får best mulig rangering av Google. Dette gjør det enklere for klienter å finne henne når de søker på nett.

Den tekniske løsningen er utført av vår utrolig dyktige samarbeidspartner, Compile, mens strategi, design, oppbygging og fotografering har blitt gjort av oss i Drift reklame & design.

Ta en titt på nettsiden da vel; www.kariannehulaas.no

Vi takker for oppdraget!

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

Vi er et kreativt reklamebyrå som hjelper
våre kunder til økt synlighet gjennom digital markedføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu